A Belügyminisztérium a vezetői engedélyek visszahonosításával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adta.

 

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 22.§-ában foglaltak szerint

(1) Az a magyar állampolgár, aki külföldi hatóság által kiállított vezetői engedéllyel rendelkezik, a hazatérés bejelentését követő hat hónapon belül köteles magyar vezetői engedélyt kiváltani. A külföldi hatóság által kiállított vezetői engedélyt a közlekedési igazgatási hatóság bevonja, és a Nyilvántartó azt viszonosság esetén a kiállító hatóságnak megküldi.

(2) Amennyiben a magyar vezetői engedélyt külföldön cserélik ki vagy honosítják és erről a Nyilvántartót értesítik, e tényt a nyilvántartásba be kell jegyezni.

(3) Ha a magyar vezetői engedélyt a kicserélő vagy honosító külföldi hatóság a Nyilvántartónak megküldi, új vezetői engedély kiállítása helyett, a magyar vezetői engedélyre történő visszacserélésre vagy visszahonosításra irányuló kérelem alapján, az eredeti okmányt kell visszaadni, feltéve, ha a vezetési jogosultság tartalma nem változott, és a vezetői engedélybe bejegyzett egészségi alkalmasság határideje még nem járt le.

(4) Visszahonosítás esetén a 18. § (3) és (3a) bekezdésében előírt vizsgakötelezettség csak azon kategória tekintetében áll fenn, amelyre a járművezető külföldön szerzett vezetési jogosultságot, és ezért az a külföldi vezetői engedély kiállítását megelőzően kiállított magyar vezetői engedélyében még nem szerepelt.

 

A Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében, vezetői engedélyt csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van.

A Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésének 8. pontja a szokásos tartózkodási hely fogalmát az alábbiak szerint határozza meg:

  1. az az ország, ahol az adott személy általában él, vagyis ahol egy naptári évben legalább 185 napot tölt személyes és foglalkozásával összefüggő kötöttségei miatt, vagy foglalkozási kötöttségekkel nem rendelkező személy esetében olyan személyes kötöttségei miatt, amelyek szoros kapcsolatra utalnak az adott személy és azon ország között, ahol él,

valamint

  1. azon személy esetében, akinek a foglalkozással kapcsolatos, illetve személyes kötöttségei eltérő országokhoz kapcsolódnak, és ennek következtében felváltva két vagy több EGT-államban található különböző helyeken él, a szokásos tartózkodási helynek a személyes kötődések szerinti tagállamot kell tekinteni, feltéve, hogy az ilyen személy rendszeresen visszatér oda, ez utóbbi feltételnek nem kell teljesülnie, ha a személy egy meghatározott időtartamra szóló feladat végrehajtása céljából él valamely tagállamban, az egyetemi, illetve iskolai tanulmányok nem jelentik a szokásos tartózkodási hely áthelyezését.

 

Előzőekben foglaltak szerint tehát, ha a külföldi hatóság által bevont magyar jogosítvány a Nyilvántartó részére megküldésre kerül és az egészségi alkalmasság határideje még nem járt le, valamint a vezetési jogosultság tartalma nem változott, akkor az ügyfél részére a külföldi hatóság által bevont magyar vezetői engedély fog visszaadásra kerülni (a külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély egyidejű leadása mellett).

Ha azonban a magyar vezetői engedély nem kerül megküldésre a Nyilvántartó részére vagy az egészségi alkalmasság határideje lejárt vagy a vezetési jogosultság tartalma változott, akkor új magyar vezetői engedély fog kiadásra kerülni (a külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély egyidejű leadása mellett). Ebben az esetben szükség van Magyarországon működő orvos (háziorvos) által kiállított egészségi alkalmassági vélemény bemutatására, valamint a vezetési jogosultság tartalmának változása esetén (pl.: kategóriabővítés) a Korm. rendelet 17.§-20.§-ában foglaltak lesznek az irányadóak.

 

A Korm. rendelet 1/C. § c) pontjában foglaltak szerint a külföldi vezetői engedély honosításával és visszahonosításával kapcsolatos feladatokat Budapest Főváros Kormányhivatala közlekedési igazgatási hatósági feladatkörében eljáró XIII. Kerületi Hivatala (1133 Budapest, Visegrádi u. 110.) kizárólagos illetékességi körében látja el.

 

A Budapest Főváros Kormányhivatal XIII. Kerületi Hivatalának Központi Okmányirodai Főosztálya csak előzetes időpont foglalás alapján fogadja ügyfeleit. Időpontot foglalni az alábbi elérhetőségeken van lehetősége:

  • ügyfélkapun belépve a www.magyarorszag.hu oldalon, az internetes okmányiroda rovatból,
  • telefonon a 1818 Kormányzati Ügyfélvonalon,
  • személyesen a Központi Okmányirodai Főosztály ügyfélszolgálatán.

 

A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint, a külföldi vezetői engedély honosításának díja pedig, 6.200,- Ft.

 

Az ügyintézéshez az alábbi iratokra van szükség:

  • személyazonosságot igazoló érvényes okmány,
  • magyarországi lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • a külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély,
  • Magyarországon működő orvos (háziorvos) által kiállított egészségi alkalmassági vélemény,
  • készpénz (HUF) vagy bankkártya az eljárás díjának megfizetése érdekében.

 

Az eljárási díj megfizethető postai készpénzátutalási megbízással (az ehhez szükséges csekket az ügyintézés alkalmával fogják átadni az ügyfélszolgálaton), vagy bankkártyával.