1. A bajba jutott (alapvetően) önerőből történő hazatérésének elősegítése
 2. Segítségnyújtás súlyos sérüléssel járó baleset vagy erőszakos bűncselekmény áldozatának
 3. Segítségnyújtás súlyos és sürgős ellátást igénylő (együttes feltétel) betegnek
 4. Segítségnyújtás katasztrófa, háború vagy fegyveres összeütközés (együttesen: válsághelyzet) közvetlen érintettjének
 5. Segítségnyújtás külföldön fogvatartottnak
 6. A külföldön elhunyt eltemetésére kötelezett hozzátartozó temetéssel kapcsolatos ügyintézésének segítése
 7. Tájékoztató jellegű utazási tanácsok közzététele (a fentiekben írt helyzetek elkerülése érdekében)
 8. A Konzuli Szolgálat a rendelkezésére álló minden eszközzel igyekszik segítséget nyújtani ahhoz, hogy a konzuli védelemben részesülő bajba jutott:
 • az ügyeinek gyors intézését lehetővé tevő információk birtokába juthasson
 • hátrányos megkülönböztetésben ne részesüljön
 • élete, egészsége, vagy testi épsége ne kerülhessen veszélybe

Konzuli védelem - Miben tud segíteni a Konzuli Szolgálat?

Miben nem tud segíteni, közreműködni a magyar és az európai Konzuli Szolgálat?

 • A külföldre utazás megszervezésében, abban való közreműködésben
 • Menetjegy foglalásában, átíratásában
 • Szállás, lakhatás biztosításában; csomagmegőrzésben
 • Gépjárműjavításban vagy javíttatásban, üzemanyag biztosításában
 • Személy- vagy csomagszállításban
 • Banki, biztosítási és postai szolgáltatásokban
 • Külföldi munkaközvetítés, munkaügyi viták rendezésében
 • Jogi képviselet ellátásában bíróság vagy más hatóság előtt
 • Konzuli hatósági eljárások kivételével tolmácsolásban vagy fordításban
 • Külföldi letelepedési, munkavállalási vagy egyéb engedélyek beszerzésében
 • Magánjogi (peres vagy nem peres) viták rendezésében
 • Külföldön felmerülő költségek, hatósági bírságok, díjak (pénzbüntetés, óvadék, ügyvédi díj, egészségügyi ellátás díja stb.) kifizetésében, megelőlegezésében
 • A hagyaték, örökség, kifizetetlen munkabér, stb. behajtásában
 • Külföldi bűnesetben folyó nyomozásban bármilyen formában való közreműködésben
 • Folyamatban lévő szabálysértési vagy büntetőeljárás menetének, eredményének befolyásolásában (Ennek keretében arra sincs módja és eszköze a Konzuli Szolgálatnak, hogy elérje a jogi út mellőzésével történő szabadlábra helyezést, vagy a különleges bánásmódban részesítést.)