Magánútlevél

A külföldön tartózkodó magyar állampolgárok a magyarországi hivatalok mellett Magyarország külképviseletein is benyújthatnak biometrikus adatokat tartalmazó magánútlevél iránti kérelmet. Az eljárás során a konzuli tisztviselő a kérelmező személyi adatainak és magyar állampolgárságának ellenőrzését követően veszi fel a kérelmet, melyet elektronikus úton továbbít a Belügyminisztérium részére. Az elkészült magánútlevelek az igénylés helyétől függetlenül az ügyfél kérésére az általa megjelölt külképviseleten is átvehetőek, ebben az esetben az eljárási díjon felül, konzuli közreműködési díj megfizetése is szükséges. Az útlevél eljárás díja a honlapunkon található díjtáblázat szerint fizetendő.

Kérjük, az útlevél igénylésekor az alábbi dokumentumokat szíveskedjen magával hozni:

 • magyar állampolgárság igazolására érvényes személyi igazolvány, útlevél, honosítási okirat, kevesebb mint 3 éve kiállított állampolgársági bizonyítvány, vagy kevesebb mint 1 éve lejárt magyar útlevél
 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 • magyar születési és házassági anyakönyvi kivonat (amennyiben rendelkezésre áll)
 • egyszerűsített honosítás keretében állampolgárságot szerzett kérelmezők esetében az első útlevelük igénylésekor elegendő a korábbi állampolgárságuk szerinti személyi igazolvány vagy útlevél és a honosítási okirat
 • amennyiben a korábbi, még érvényes útlevelét ellopták: rendőrségi jegyzőkönyv a lopás bejelentéséről 
 • kiskorúak esetében magyar születési anyakönyvi kivonat minden esetben
 • kiskorúak esetében (18 éves korig) mindkét szülő jelenléte szükséges a kérelem benyújtásához. Amennyiben a szülői felügyelet csak az egyik szülő gyakorolja, a kizárólagos szülői felügyeletet a megfelelő okmánnyal (jogerős bírósági határozat, szülők formális írásbeli megállapodása, elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonata, gyámhatósági határozat, stb.) igazolni kell. Benyújthatja csak az egyik szülő a kérelmet akkor is, ha a másik szülőtől származó beleegyező nyilatkozattal rendelkezik. A beleegyező nyilatkozat kizárólag írásbanközjegyző, konzul vagy gyámhatóság, illetve útlevélhatóság (okmányiroda) által hitelesítve érvényes.

12 év alatti kérelmezők

12 éven aluli magyar állampolgár útlevele nem tartalmaz ujjlenyomatot. gyermekek részére is önálló útlevelet kell igényelni. 6 éves kor alatt az útlevél érvényessége 3 év, 6-18 éves korig 5 év. 

A korábban már útlevéllel, illetve személyi igazolvánnyal rendelkező gyermekek okmányai érvényességi idejének figyelemmel kísérése a szülők felelőssége. Ezért nincs lehetőség sem sürgősségi eljárásra, sem ideiglenes okmány kiállítására azért, mert a korábbi okmányok érvényességi ideje lejár! 

Kérjük, a 12 év alatti gyermek útlevél igényléséhez az alábbi dokumentumokat hozza magával:

 • a gyermek lejárt vagy rövidesen lejáró útlevele;
 • a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya);
 • a gyermek magyar születési anyakönyvi kivonata;
 • Amennyiben a szülői felügyelet csak az egyik szülőt illeti meg, a kizárólagos szülői felügyeletet a megfelelő okmánnyal (jogerős bírósági határozat, szülők formális írásbeli megállapodása, elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonata stb.) igazolni kell, ilyenkor a szülői felügyeletet gyakorló szülő személyes jelenléte szükséges (kérjük, szíveskedjék magával hozni saját érvényes útlevelét/személyi igazolványát is);
 • Amennyiben a szülői felügyelet mindkét szülőt megilleti, mindkét szülő személyes jelenléte szükséges (kérjük, a szülők hozzák magukkal a személyi igazolványukat/útlevelüket), vagy szükséges a távollevő szülő nyilatkozata arról, hogy hozzájárul az útlevél kiadásához; ilyen nyilatkozat tehető a konzuli osztályon, közjegyző, gyámhatóság vagy útlevélhatóság (okmányiroda) előtt;
 • 1 db színes igazolványkép: Kérjük, ne házilag készített fényképet hozzanak, mert azok gyakran nem felelnek meg a követelményeknek; (EU szabvány - 3,5 x 4,5 cm - igazolvány kép szükséges az útlevélhez)
 • egyszerűsített honosítás keretében állampolgárságot szerzett gyermekek: az első útlevelük igénylésekor elegendő a korábbi állampolgárságuk szerinti személyi igazolvány vagy útlevél és a honosítási okirat;
 • ha a gyermek korábbi, még érvényes útlevelét ellopták: rendőrségi jegyzőkönyv a lopás bejelentéséről.