Miért van szükség konzuli hitelesítésre?

A Magyarországon felhasználni kívánt okiratokkal kapcsolatban gyakran elvárás, hogy az aláírás hitelesítését magyar konzuli tisztviselő végezze. Hiteles másolatot és hiteles fordítást főszabály szerint Magyarországon kívül csak a konzuli tisztviselő készíthet. A magyarországi ügyvédjénél vagy a magyar hatóságnál tisztázhatja, hogy feltétlenül szükség van-e a konzuli hitelesítésre.

Tájékoztató a külföldi felhasználásra szánt okiratok felülhitelesítésének rendjéről


Aláírás (és cégjegyzés) hitelesítése

Az aláírása hitelesítéséhez a hitelesítendő okiraton kívül egy érvényes, fényképes személyazonosító okmányra lesz szükség.

Ha cég nevében ír alá, be kell mutatnia a képviseleti jogosultságát igazoló, 30 napnál nem régebbi cégkivonatot is!


Hogyan kaphatok életbenléti igazolást, amely a nyugdíjamhoz szükséges?

​Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság által rendszeresen kért életbenléti igazolás elkészítését előzetes bejelentkezés nélkül, díjmentesen intézzük. Hozza magával az igazolást és egy érvényes, fényképes személyazonosságot igazoló okmányát!


​Hogyan hitelesíttethetek másolatot?

Csak mutasson be egy igazolványt, fizesse be a konzuli díjat, és adja át a másolandó iratokat.


​Hogyan hitelesíttethetek fordítást a konzullal?

Fordítás hitelesítését csak nálunk kezdeményezett ügyekhez kapcsolódóan (állampolgársági, anyakönyvi ügyben benyújtott idegen nyelvű anyakönyvi kivonatok magyarra fordítása, erkölcsi bizonyítvány angolra fordítása) vállaljuk!

Ha hiteles fordításra van szüksége Magyarországon felhasználni kívánt okiratához, forduljon az OFFI Zrt.-hez! Ha Emírségekbeli felhasználáshoz van szüksége fordításra, az emírségekbeli ügyvédnél, hatóságnál érdeklődjön, hogy milyen követelményeket támasztanak a fordításokkal szemben.