Tájékoztatjuk az Egyesült Arab Emírségekben, az emírségi jogszabályok szerint házasodni kívánó magyar állampolgárokat, hogy az ilyen típusú házasságkötés ügyében Magyarország Nagykövetsége nem illetékes, a szükséges lépésekről részletes tájékoztatást nem áll módunkban nyújtani, tekintettel arra, hogy ez egy emírségi, és nem magyar hatósági eljárás. Az eljárásban csupán a családi állapot igazolását tudjuk kiadni a magyar fél részére. Amennyiben a magyar fél elvált vagy özvegy, maga köteles ezt igazolni az emírségi hatóságok felé a megfelelő dokumentumokkal. A magyar hivatalos dokumentumok emírségi felhasználhatóságáról, és az ehhez szükséges eljárásokról szíveskedjenek érdeklődni az illetékes emírségi hatóságoknál. 

Nagykövetségünkön házasságot kötni nincs lehetőség, illetve nagykövetségünk a fent említett családi állapot igazoláson kívül semmilyen más igazolást nem állít ki a házassággal kapcsolatosan egyik fél részére sem. A házasulandó felek számára kiadandó családi állapot igazolást a férj/feleség állampolgársága szerinti ország hatósága adja ki.

Az Egyesült Arab Emírségekben kötött házasság hazai anyakönyvezése kötelezettség. Ezzel kapcsolatban a hazai anyakönyvezés oldalon talál további információt.

Fontos felhívni továbbá a figyelmet arra a tényre, hogy az emírségi családjogi rendelkezések az iszlám vallásjogon alapszanak, és az Egyesült Arab Emírségek nem részese a nemzetközi magánjogi és családjogi egyezményeknek, így pl. a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló Hágai Egyezménynek sem. Amennyiben a magyar házastársat muszlim férje az Egyesült Arab Emírségekben mozgásában jogellenesen korlátozza, jövedelmétől megfosztja, szülőhazájába haza nem engedi, továbbá a házasságból született gyermeket az édesapa jogellenesen elviszi, fontos tudni, hogy a konzuli érdekérvényesítő képesség erősen korlátozott, az emírségi hatóságok a belső jog szerint az ilyen ügyeket nem tekintik bűncselekménynek.

Számos vegyes házasságban szembesülnek európai  állampolgárok ezen problémákkal, és számuk sajnálatosan fokozatosan nő, azonban a vonatkozó nemzetközi magánjogi szerződések hiányában nincsen hatékony jogi mozgástér az ilyen esetekben, és eredmény a konzuli szolgálat részéről nem garantálható.