2018. január 1-jétől a magyarországi családtámogatási ellátási formák közül két juttatás elérhetővé vált a Magyarország közigazgatási határain kívül élő magyarok számára is. E két támogatási forma az anyasági támogatás és a fiatalok életkezdési támogatása (Babakötvény).

ANYASÁGI TÁMOGATÁS

Ki jogosult az anyasági támogatásra?

 • Magyarország területén kívül született és ott élő magyar állampolgárságú, Magyarországon anyakönyvezett gyermek vér szerinti anyja, örökbefogadó szülője vagy gyámja.

Mi az előfeltétele az anyasági támogatásnak?

 • A magyar állampolgárságú gyermek külföldön történt születésének hazai anyakönyvezése.
 • Örökbefogadó szülő, illetve gyám esetén a gyermek születését követő hat hónapon belüli jogerős határozat.

Ki igényelheti?

A támogatásra jogosult vér szerinti anya állampolgárságától függetlenül, valamint az örökbefogadó szülő vagy gyám is.

Mikor igényelheti?

A kérelmet a gyermek születését követő hat hónapon belül lehet benyújtani. 

Hol és hogyan igényelheti?

Személyesen

 • a konzuli feladatokat ellátó hivatásos magyar külképviseleteken
 • Magyarországon az integrált ügyfélszolgálatoknál (kormányablakoknál)
 • Postai úton (Magyar Államkincstár, Budapest 1919)

Elektronikusan

Elektronikusan kizárólag ügyfélkapus regisztrációval rendelkező ügyfelek tudják benyújtani családtámogatási igényeiket. Nem ügyfélkapun keresztül – e-mailen – beadott igényt a hatóság nem fogad el. További információ és az elektronikus jelentkezési felület itt érhető el.

Milyen dokumentumokat kell a kérelemhez csatolni?

Magyar állampolgárságú gyermek esetén a kérelemhez csatolandó:

 • a gyermek magyar anyakönyvi kivonatának másolata, amennyiben a gyermek külföldön történt születésének hazai anyakönyvezése már megtörtént.
 • Amennyiben az anyakönyvezés még nem történt meg, a magyar állampolgárságú gyermekének külföldön történt születését az anyasági támogatás iránti kérelem beadásával megindul a hazai anyakönyvezési eljárás.

Örökbefogadó szülő, illetve gyám által benyújtott kérelem esetén csatolni kell továbbá:

 • az örökbefogadást engedélyező gyámhatósági határozat másolatát, vagy a gyámkirendelő határozat másolatát.

Milyen összegű az anyasági támogatás?

Az anyasági támogatás egyszeri ellátás, melynek gyermekenkénti összege 64 125 forint, ikergyermekek esetén 85 500 forint.

FIATALOK ÉLETKEZDÉSI TÁMOGATÁSA (Babakötvény)

Ki jogosult életkezdési támogatásra?

 • A 2017. június 30. napja után született, Magyarország területén kívül élő magyar állampolgárságú, Magyarországon anyakönyvezett gyermek.

Mi az előfeltétele az életkezdési támogatásnak?

 • A magyar állampolgárságú gyermek külföldön történt születésének hazai anyakönyvezése.

Ki, mikor, hol és hogyan igényelheti az életkezdési támogatást?

Ki igényelheti?

 • az életkezdési támogatásra jogosult gyermek szülője vagy
 • az életkezdési támogatásra jogosult gyermek más törvényes képviselője.

Mikor igényelheti?

A kérelmet a gyermek születését követően lehet benyújtani. 

Hol és hogyan igényelheti?

 1. Az anyasági támogatás igénylésével együtt a megfelelő formanyomtatványon.
 • Személyesen
 • a konzuli feladatokat ellátó hivatásos magyar külképviseleteken
 • Magyarországon az integrált ügyfélszolgálatoknál (kormányablakoknál)
 • Postai úton (Magyar Államkincstár, 1081 Budapest, Fiumei út 19/A).
 1. Ha egyidejűleg anyasági támogatás igénylésére nem került sor, külön a vonatkozó formanyomtatványon.
 • Személyesen
 • a konzuli feladatokat ellátó hivatásos magyar külképviseleteken
 • Magyarországon a Magyar Államkincstár ügyfélszolgálatain
 • postai úton (Magyar Államkincstár, 1081 Budapest, Fiumei út 19/A).

Elektronikusan kizárólag ügyfélkapus regisztrációval rendelkező ügyfelek tudják benyújtani családtámogatási igényeiket. Nem ügyfélkapun keresztül – e-mailen – beadott igényt a hatóság nem fogad el. További információ és az elektronikus jelentkezési felület itt érhető el.

Milyen dokumentumokat kell a kérelemhez csatolni?

Magyar állampolgárságú, Magyarországon anyakönyvezett – vagyis a kérelem benyújtásakor már magyar anyakönyvi kivonattal rendelkező – gyermek esetén:

 • a gyermek személyazonosító igazolványának hiteles másolatát;
 • a kérelmező (szülő vagy más törvényes képviselő) személyazonosító igazolványának hiteles másolatát;

Örökbefogadó szülő, illetve gyám által benyújtott kérelem esetén csatolni kell továbbá:

 • az örökbefogadást engedélyező gyámhatósági határozat másolatát, vagy a gyámkirendelő határozat másolatát.

Milyen összegű az életkezdési támogatás?

Életkezdési támogatásként jelenleg egyszeri 42 500 forint összegű támogatási összeg jár, amelyet a Magyar Államkincstár a gyermek részére nyitott életkezdési letéti számlán ír jóvá.